Get Adobe Flash player

 

 

 

Szanowni Rodzice Nauczyciele, Drodzy Uczniowie

W naszej szkole od 18 września 2017 roku rozpoczną się zajęcia dodatkowe w ramach Projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Rakszawa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 nastąpi w dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek) wg następującego porządku:

Dowóz uczniów wg harmonogramu I kursu bezpośrednio do Kościoła parafialnego w Rakszawie.

14 czerwca w naszym gimnazjum odbyły się dwa spotkania z pracownikiem IPN - panem Maciejem Rędziniakiem. Pierwsze z nich "Zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie" było przeznaczone dla klas trzecich. Natomiast kolejne "Orlęta Lwowskie" dla klas drugich. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych i niejednokrotnie wzruszających faktów z historii Polski. Poznali bohaterskie zachowania swoich rówieśników z okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości. 

W dniu 8 czerwca 2018 r. w naszej szkole odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych przez uczniów klas drugich. Rozpoczęliśmy o godz. 900. Wszyscy uczniowie byli świetnie przygotowani.

W dniu 13.06.2018 roku z okazji Dnia Sportu i Dnia Dziecka w naszej szkole odbył się Rajd Pieszy, szlakiem dydaktyczno-przyrodniczym, „Pod Grabiną”.

galeria

Drodzy rodzice;

 informujemy, że od 1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia ( nie dotyczy przedszkoli i klas „zerowych”).

W dniu 4 czerwca 2018 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w nagrodowej wycieczce do Energylandii - największego w Polsce Rodzinnego Parku Rozrywki w Zatorze. Większość uczniów spędziła czas w ekstremalnej strefie obiektu zmierzając się ze swoim strachem. Zaopatrzeni w maksimum adrenaliny, potężną dawkę radości i zabawy na najwyższych obrotach wszyscy zadowolenie wrócili do domu.

Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu,

jakbyś pragnął, aby tak tobie czyniono.

Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.”

/Kardynał Stefan Wyszyński/

 galeria

Strony