Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

W dniu 26.06.2014 w godzinach popoudniowych odbylo sie pożegnanie klas III. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście Maria Kula - Wójt Gminy Rakszawa, Marzena Janas - Piwińska - Przewodnicąca Rady Gminy, Jadwiga Wiśniowska Dyrektor ZASiP,  Tadeusz Światoniowski - Prezes OSP, Dorota Sońska - Jagusztyn Dyrektor SP 2, Janusz Krupczak - Dyrektor ZSPiP nr 1, Grażyna Urban - Dyrektor SP w Wegliskach, Agnieszka rozwód - Przewodnicząca Rady Rodziców, nauczyciele wychowawcy klas VI szkół podstawowych i rodzice uczniów klas III.

Pani Dyrektor Marta Radomska powitała wszystkich uczestników uroczystości i w soim przemówieniu wyrazła swoje uznanie i podziękowanie organowi prowadzacemu, rodzicom, nauczyciela oraz uczniom za pracę, wsparcarcie i atmosferę w ciagu tych mijających trzech lat. 

Uczniowie odbyli swoja ostatnia lekcję z wychowawcę podczas, otrzymali świadectwa oraz wręczono listy gratulacyjne rodzicom uczniów wyrózniajacych sie w nauce.

Podziękowaniom i gratulacjom nie było końca.

Pani Dyrektor złozyła swoje podziekowanie i słowa uznania na ręce nauczycieli kończących pracę w naszej szkole oraz na ręce pani wice dyrektor.

Następnie uczniowie, którzy przez trzy lata mieli świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie wpisali się do Złotej Księgi. Kolejno wręczono stypendia w różnych dziedzinach.

Pani Mariola Dańczak i pan Artur Skop wreczyli nagrody za pracę w Samorzadzie Uczniowskim i reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym.

Pani Monika Figiela podsumowała prace koła wokalnego oraz zepołu teatralnego, a pani Anna Przybyło prace w szkolnej gazetce "Burza Mózgów".

Panie Marta Rewer i Grażyna Kochman wreczyły dyplomy najlepszym sportowcom.

Prezes OSP wreczył dyplomy i nagrody dla uczniów biorących udziała w zawodach i konkursach strażackich oraz podziekowania dla ich opiekunów.

Słowa uznania skierowane zostały takze do rodziców, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły poprzez prace w Radzie Rodziców.

Uhonorowani zostali także wychowawcy klas III.

Nastąpiła także zmiana Pocztu Sztandarowego po czym uczniowie złozyli swoje ślubowanie.

Uczniowie klas III wraz z wychowawcami udali sie do swoich sal na ostatnie spotkanie, były łzy i wspólne fotki, oby pozostały nam tylko te dobre wspomnienia z trzech lat wspólnie spędzonych i przetrwały prawdziwe przyjaźnie.

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia i wielu sukcesów.

galeria