Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

Booktalking - konkurs !!!

„Booktalking – krótko, aczkolwiek ciekawie o książce”- zaproszenie do konkursu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Łańcucie zaprasza uczniów gimnazjum  powiatu łańcuckiego do udziału w Powiatowym Konkursie Literackim „Booktalking – krótko, aczkolwiek ciekawie o książce”.

 Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap I odbędzie się w każdej ze szkół z terenu miasta Łańcuta i powiatu łańcuckiego. Finał Konkursu odbędzie się w lokalu Biblioteki Pedagogicznej w Łańcucie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie uczniów i nauczycieli opiekunów.

Więcej informacji w naszej bibliotece.

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu

„Historia mojej rodziny – drzewo genealogiczne”

I UCZESTNICY

         Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych, którzy mają za zadanie wykonanie drzewa genealogicznego pt.: „Historia mojej rodziny – drzewo genealogiczne”.

Wykonane prace prosimy dostarczać do biblioteki szkolnej z dopiskiem „Historia mojej rodziny”. Termin składania prac upływa 28 listopada 2014 r.

II CEL KONKURSU

Głównym założeniem konkursu jest propagowanie idei „mojej małej ojczyzny” przez uświadomienie dzieciom i młodzieży znaczenia dziejów własnej rodziny, miejscowości i regionu w kontekście historii Polski. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią własnej rodziny oraz poszerzenie odnośnej wiedzy i popularyzacja poszukiwań genealogicznych.

III ZADANIE KONKURSOWE

a) wykonanie drzewa genealogicznego

Udział w konkursie „Drzewo genealogiczne” polega na opracowaniu przez ucznia drzewa genealogicznego swojej rodziny. Probantem (osobą wywodzącą swoich bezpośrednich przodków) jest opracowujący drzewo uczeń. W drzewie mogą być ujęci przodkowie uczestnika konkursu „po mieczu” (ze strony ojca) i „po kądzieli” (ze strony matki) lub tylko przodkowie „po mieczu” lub tylko „po kądzieli”. Przedstawiony wywód przodków może sięgać dowolną ilość pokoleń wstecz (np. do pradziadków lub prapradziadków). Drzewo genealogiczne powinno być opracowane na podstawie wiedzy o rodzinie, jaką uczestnik konkursu zdobył w wywiadzie rodzinnym oraz na podstawie dokumentów archiwalnych. Opracowane drzewo powinno posiadać wymiary 100 x 70 cm i może być opracowane w dowolnej technice plastycznej (kredki, farby, wyklejanie, technika własna na dowolnym podkładzie – papierze, drewnie, płótnie itp.). Wywód przodków może być uzupełniony o dodatkowe elementy np. w tle widok gniazda rodowego – miejscowości, z której wywodzi się ród, zdjęcia rodzinne (pod warunkiem, że będą to tylko kopie tych fotografii – (xero, skan), herby rodowe i inne). Praca posiadająca zdjęcia oryginalne będzie od razu dyskwalifikowana.

b) wywiad z najstarszym członkiem rodziny

Zadaniem uczestnika konkursu będzie przeprowadzenie wywiadu z najstarszymi członkami rodziny, w wyniku którego uczestnik uzyska odpowiedzi na pytania: Skąd pochodzi moja rodzina? Gdzie urodzili się rodzice, dziadkowie, pradziadkowie? W jakich zdarzeniach historycznych brali udział (lub byli ich świadkami)? Jak przeżyli obie wojny światowe? Gdzie pracowali? Czym się zajmowali? Czy są w naszej rodzinie zawody, które przekazuje się z pokolenia na pokolenie? Od kiedy mieszkamy w naszej miejscowości? Wspomnienia te powinny być spisane w formie wywiadu lub relacji. Materiałem dodatkowym i uzupełniającym zadanie mogą być rodzinne zbiory archiwalne (listy, dokumenty, fotografie). Wspomnienia, powinny być dostarczane w formie nagrania (płyty CD, DVD) i relacji pisemnej (wydruk komputerowy oraz zapis na CD). Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne ze zgodą osób udzielających wywiadu na upublicznienie materiałów.

Uczestnicy konkursu mają możliwość wyboru zadania konkursowego, bądź mogą wziąć udział w obydwu. Prace powinny być wykonane samodzielnie oraz zawierać imię, nazwisko i klasę wykonawcy.

IV OCENA ZADANIA KONKURSOWEGO

Przy ocenie pracy jury weźmie pod uwagę sposób wykonania pracy, formę plastyczną, liczbę pokoleń, wykorzystane materiały i źródła, a w szczególności pamiętniki i kroniki rodzinne, załączone kopie dokumentów urodzeń, ślubów, zgonów czy też innych wydarzeń rodzinnych.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. Natomiast autorzy nagrodzonych prac otrzymają dodatkowo cenne nagrody rzeczowe.

Uwaga: Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.