Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

„SUPER POLSKA” – KALEJDOSKOP NIEZWYKŁYCH MIEJSC, OSOBLIWOŚCI I ATRAKCJI

CELE KONKURSU:

Konkurs ma na celu upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o Polsce,  rozbudzenie zainteresowania uczniów różnymi regionami kraju.

ZASADY KONKURSU:

  1. Każda klasa losuje 1 województwo.
  2. Do wylosowanego województwa zespół klasowy przygotowuje:
  • Plakat prezentujący zarys województwa i jego herb oraz jego wybrane cechy np. stolicę i inne miasta, rzeki, osobliwości, atrakcje turystyczne, folklor  itp. (brystol w formacie A1);
  • Prezentację multimedialną zawierającą podstawowe informacje o województwie i jego atrakcje (walory) turystyczne przyrodnicze np. akweny wodne, góry, jaskinie, doliny rzeczne oraz kulturowe np. zwyczaje, folklor, kuchnia, architektura  -  maksymalnie 12 slajdów;
  • Pokaz strojów nawiązujących do historii, grup zawodowych lub folkloru województwa  -  co najmniej 5 osób, mile widziana cała klasa.
  1. Pokaz plakatu, prezentacji i strojów odbędzie się w ramach Tygodnia Nauk Ścisłych 22 marca 2016r. na Sali Teatralnej.
  2. Prace uczniów zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. Za każdą kategorię klasa otrzyma od 0 do 5 punktów. Konkurs wygrywa klasa z największą sumą punktów uzyskaną we wszystkich kategoriach. Dodatkowo, zostaną przyznane nagrody indywidualne za najlepszy strój.
  3. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe, słodycze, dyplomy i punkty dodatnie dla zaangażowanych osób.
  4. Szczegółowe informacje i konsultacje postępów prac można uzyskać u pani Doroty Jakubowicz. Prezentacje multimedialne proszę przesłać najpóźniej do 18 marca na adres: djakubowicz@op.pl