Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

            W dniu 30 maja 2016 roku w auli Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku odbyło się podsumowanie Podkarpackiego Gimnazjalnego Konkursu Chemicznego. Konkurs ten organizowany jest od 16 lat tj. od 2000 roku. Do roku 2015 odbywał się pod nazwą Sarzyński Konkurs Chemiczny.

Zmiana nazwy konkursu podyktowana była tym, iż placówki oświatowe organizujące PGKCH tj. Gimnazjum w Nowej Sarzynie z nauczycielem p. mgr inż. Elżbietą Domańską, Gimnazjum w Woli Zarczyckiej z nauczycielem p. mgr Anną Mucha, Publiczne Gimnazjum w Rakszawie z nauczycielami p. mgr inż. Katarzyną Miś oraz mgr Martą Radomską, Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku z nauczycielem p. mgr inż. Dymitrem Malcem, znajdują się w różnych powiatach.

Obecnie patronat nad konkursem sprawują:

 • Podkarpacki Kurator Oświaty – p. Małgorzata Rauch
 • Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
  w Rzeszowie – prof. dr hab. inż. Henryk Galina
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne – oddział w Rzeszowie – prof. dr hab. inż. Jan Kalembkiewicz
 • Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna – p. Andrzej Rychel
 • Wójt Gminy Rakszawa – p. Maria Kula

Patronat medialny: gazeta codzienna Nowiny 24 oraz TV Łańcut.

Pełnomocnikiem ds. konkursu z ramienia Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej od 12 lat jest dr inż. Jaromir Lechowicz.

Inicjatorem w/w konkursu były nauczycielki:

śp. mgr Bożena Kiebała - Gimnazjum w Woli Zarczyckiej

mgr inż. Elżbieta Domańska – Gimnazjum w Nowej Sarzynie

mgr Marta Radomska – gimnazjum w Nowej Sarzynie, a obecnie dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rakszawie.

            Celem Podkarpackiego Gimnazjalnego Konkursu Chemicznego jest rozwijanie wśród młodzieży gimnazjalnej zainteresowania naukami ścisłymi, rozbudzanie aspiracji naukowych, promowanie wiedzy chemicznej i umiejętności właściwej rywalizacji, natomiast dla nauczycieli okazja do spotkania się oraz możliwość wymiany doświadczeń zawodowych.

            Konkurs przebiega w dwóch etapach: Etap I odbywa się w szkołach macierzystych
a zadania przygotowują nauczyciele chemii wchodzący w skład Międzyszkolnego Zespołu Nauczycieli Chemii. W roku bieżącym byli to: p. Elżbieta Domańska – gimnazjum w Nowej Sarzynie, p. Anna Mucha – gimnazjum w Woli Zarczyckiej, p. Krystyna Tworek – gimnazjum
w Kuryłówce, p. Grażyna Szewczyk – Zespół Szkół w Giedlarowej, p. Paweł Józefko – gimnazjum w Starym Mieście, p. Katarzyna Miś i p. Marta Radomska – Gimnazjum w Rakszawie.
Etap II – finałowy odbywa się w szkołach organizujących konkurs. Do chwili obecnej odbywał się 10 razy w Gimnazjum w Nowej Sarzynie oraz 6 razy w Publicznym Gimnazjum w Rakszawie. Autorem zadań na ten etap konkursu od 16 lat jest p. mgr inż. Dymitr Malec – nauczyciel chemii, wicedyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku.

            Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży oraz nauczycieli chemii tak
w pobliskich powiatach jak również w województwie podkarpackim. W tym roku szkolnym do konkursu przystąpiła młodzież z 23 szkół – łącznie 110 uczniów, natomiast do II etapu zakwalifikowało się 52 uczniów. Laureatami zostało 6 uczniów, zaś wyróżnionych zostało 5 uczniów. Łącznie w ciągu 16 lat do I etapu konkursu przystąpiło 2543 uczniów, do II etapu – 663, a laureatami zostało 84.

 

            Uroczyste podsumowanie Podkarpackiego Konkursu Chemicznego rozpoczęło się od przemówienia p. Dymitra Malca – wicedyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, w którym powitał zaproszonych gości, wśród których obecni byli:

 • prof. dr hab. inż.  Henryk Galina – Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej
 • prof. dr hab. inż. Jan Kalembkiewcz – Przewodniczący Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • dr inż. Jaromir Lechowicz - pełnomocnik ds. konkursu z ramienia Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej
 • p. Radosław Wiatr – asystent Posła na Sejm RP p. Jerzego Paula
 • p. Maria Kula – Wójt Gminy Rakszawa
 • p. Danuta Pinderska – Przewodnicząca Rady Powiatu Leżajskiego
 • p. Marek Śliż – Starosta Leżajski
 • p. Zdzisław Leśko – Wicestarosta Leżajski
 • p. Alina Cebulak – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Leżajsku
 • p. Adam Stanaszek – Dyrektor Gimnazjum w Nowej Sarzynie
 • p. Małgorzata Tworkowska – Wicedyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie

Następnie p. Marta Radomska – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rakszawie przytoczyła krótką historię Podkarpackiego Gimnazjalnego Konkursu Chemicznego, po czym nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu:

 • Adam Wątroba – Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie,
 • Dobrosława Fedor – Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu,
 • Jakub Zakonek - Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie,
 • Jakub Domański – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie,
 • Idalia Myszor – Gimnazjum im. bł. A. Czartoryskiego w Sieniawie,
 • Krzysztof Negacz - Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie.

Pamiątkowe dyplomy - podziękowania otrzymali również sponsorzy oraz współorganizatorzy Podkarpackiego Konkursu Chemicznego. Po oficjalnej części uroczystości nastąpił mini – koncert zespołu wokalno – instrumentalnego złożonego z uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku. Po nim odbył się Pokaz Chemiczny w wykonaniu Sebastiana Gołojucha – absolwenta Publicznego Gimnazjum w Rakszawie, tegorocznego maturzysty Liceum Sióstr Prezentek w Rzeszowie.